Utbildning “Samverkan i Arbetsmiljöarbetet”

Den här utbildningen ger er perspektiv över vikten av samverkan i Arbetsmiljöarbetet. Jag utbildar er också i vad ni behöver tänka på i en samverkan, samt den ansvarsfördelning som ges i Kapitel 6 i Arbetsmiljölagen och i föreskriften från Arbetsmiljöverket, AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete.

För att öka möjligheterna till en Bättre arbetsmiljö behövs en tydlig och planerad Samverkan på arbetsplatsen.

Begär offert!

Upplägg

Tid

Grunden ca 1 dag (8 timmar), eller två halvdagar med mellanliggande hemarbete.
Vidareutbildning/uppföljning ca 4 tim, eller enligt ök.