Utbildning i SAM ( Systematiskt Arbetsmiljöarbete)

Att arbeta med arbetsmiljön på ett systematiskt sätt är bra, för att ha struktur i företagets arbetsmiljöfrågor.

sam

I denna utbildning går vi tillsammans igenom hur ni kan arbeta med de intentioner som finns i denna föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2001:1 Systematiskt Arbestmiljöarbete

Målgrupp: Chefer och skyddsombud, alternativt alla anställda

Upplägg, Tidsåtgång
Vi planerar upplägg inför utbildningen tillsammans. 1-3 dagar, eller enligt ök.

Ur innehållet:
 Lagar och föreskrifter inom området
 Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
 Samspel och samarbete
 Riskhantering
 Undersökningsmetodik
 Ansvar, delegering, handlingsplaner
 Att dokumentera
Uppföljning, utvärdering och ev upparbetning av er SAM.

Arbetsanpassning och Rehabilitering