Utbildning för Skyddskommittéer

Arbetsmiljölagen (AML) beskriver i Kapitel 6 när en skyddskommitté ska inrättas. Arbetsmiljöförordningen beskriver skyddskommitténs sammansättning.

Om ditt/ert företag har, eller tänker bilda en skyddskommitté, så kan ni behöva utbildning. Jag kartlägger gärna ert behov av utbildning!

Begär offert!

Jag utbildar er i:

 Hur ska representationen se ut i kommittén?
 Vilka frågor behöver kommittén arbeta med?
 Hur behöver kommittén arbeta med frågorna?

 Vad säger lagstiftningen?

Upplägg

Tid

Grunden ca 1 dag (8 timmar), eller enl ök.
Vidareutbildning/uppföljning ca ca 4 tim, eller enligt ök.