Arbetsmiljölagens (AML) Kapitel 6§6a

Jag utbildar er i den lagstiftning som gäller i ämnet.

En begäran enligt AML, Kapitel 6 § 6a är en begäran från ett skyddsombud som företagets ansvarige representant skall ta emot, med en underskrift, samt besvara inom gällande tidsram.

Jag går igenom förfarandet inom lagområdet.

Normalt behövs 1-2 dagars utbildning gällande detta. Begär offert!

Ernst Åslund