Om Arbetsmiljö i Norr

Arbetsmiljö i Norr är ett enskilt företag som tillhandahåller arbetsmiljöutbildning och kompetensförsörjning inom arbetsmiljöområdet.ernsst

Här finns utbildningar för både privat och offentlig sektor.

Behöver du stöd och vägledning i arbetsmiljöarbetet så kan du få hjälp av mig.

Jag erbjuder konsultation inom arbetsmiljöområdet.

 

Jag som äger och driver företaget heter Ernst Åslund.

Jag har i huvudsak arbetat med arbetsmiljöfrågor, inom en större facklig organisation, Kommunal, vilket har inneburit både utbildningar, för skyddsombud och chefer men också stöd i företagens och arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete.

Jag har bra kunskaper om lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet.

Min utbildning:

Ernst Åslund

Vänd dig/er gärna till mig med era arbetsmiljöfrågor.