Nu finns en kundportal för dig som blir kund hos mig. Jag skapar en inloggning till dig utifrån en överenskommelse. Du får då tillgång till dokument som du behöver för ditt/ert arbetsmiljöarbete.